Kişisel Veri Aydınlatma Metni
KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

Sayın Müşterilerimiz, İş ortaklarımız ve Ziyaretçilerimiz; Next&NextStar Grup Şirketleri (Grup şirketleri kapsamında olan YÜKSEL ELEKTROTEKNİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. , NEXT ELEKTRONIK SAN. TİC. A.Ş., NEXTSTAR ELEKTRONIK MARKET İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş., bundan sonra "Next" ve/ya da “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. Bu metinde belirtilen hususlarda detaylı bilgilere www.next.com.tr adresinde yayında olan NEXT VERİ GİZLİLİĞİ POLİTİKASI’ndan ulaşabilirsiniz.

Web sitelerimiz üzerinden şirketimizle kurmuş olduğunuz üyelik ilişkisi kapsamında imzaladığınız üyelik sözleşmeleri, web sitelerimiz üzerinden yapmış olduğunuz ürün ve hizmet alışverişleri, talep ve şikayetlerinizin yönetimi için web sitelerimiz üzerinden doldurduğunuzu destek ve iletişim formları kapsamında Kanun’un ilgili maddesi uyarınca kimlik (Ad, Soyad,Tc Kimlik No,Cinsiyet) ve iletişim bilgileriniz (adres, telefon, e-posta adresi) elektronik ortamda doğrudan sizlerden alınmak suretiyle toplanmakta ve Sözleşmenin kurulması/ifası başta üretici ve satıcı sıfatımız olmak üzere tüm yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatlerimiz için işlenmektedir.

Yine şirketimize ait ürünlerin tarafınızca satın alınması sonucu, ürün kurulumun yapılması veya ürünlerin teknik servislere götürülmesi durumlarında; ürünün üreticisi ve garanti vereni sıfatımıza bağlı olarak bu sorumluluklarımız çerçevesinde teknik servisler üzerinden kimlik ve iletişim bilgilerinizin yanı sıra satın aldığınız ürün bilgisi de doldurulan teknik servis formları ve üzerinden fiziksel ortamda alınmakta ve şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Kişisel Bilgileriniz

Ticari /sözleşmesel ilişki kapsamında doğan mali ve hukuki yükümlülükleri yerine getirmeki
Ticari /sözleşmesel ilişki gereği olan işlem ve faaliyetleri yürütmek
Kurumsal ve Bireysel Üyelik sözleşmelerinin kurulması ve ifası
Siparişlerin tedarik sürecinin yürütülmesi
Web üzerinden siparişlerin temin edilmesi ve hizmetlerin yürütülmesi
Resmi kurumlara gerekli yasal bildirimleri gerçekleştirmek
Pazarlama ve promosyon faaliyetleri kapsamında hizmet ve ürünlerimizi müşteri özelinde geliştirmek, müşterilere özgülemek, müşteri memnuniyeti faaliyetleri yürüterek müşterilerimize özel günlerde hediye göndermek ve Hizmet, ürün ve fuar ve kampanyalarımız hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapmak ve bu kapsamda ticari elektronik ileti göndermek (Ticari elektronik iletişim izninize istinaden) amaçları ile işlenmekte ve aynı amaçlarla, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, teknik servislerimize yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi www.next.com.tr web sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak, kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte posta adresine ıslak imzalı olarak elden veya posta yoluyla adresimize veya kvkk@next.com.tr e-posta adresi vasıtasıyla NEXT’e iletebilirsiniz. Detaylı bilgi için www.next.com.tr adresinde yer alan Kişisel Veri gizliliği politikasına bakabilirsiniz.

NEXTSTAR ELEKTRONIK MARKET İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. ( VERİ SORUMLUSU )
ADRES: BATTALGAZİ MH. BASRA CD. NO:10-14 34935 SULTANBEYLİ / İSTANBUL
TELEFON: +90 216 592 98 00
MERSİS: 9425963951815568
WEB: www.next.com.tr
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.